Център за трансфер на технологии | Flayers/публикации

Flayers/публикации

 

Информация за създаване на Центъра за трансфер на технологии при Русенски университет "Ангел Кънчев", отразена в пресата може да намерите тук.

Паралелно с това дейностите на ЦТТ широко рекламирани в местния и регионалния печат, в електронни издания, по редица кабелни и ефирни медии.

1. Информация в пресата за умни роботи може да намерите тук.

2. Интелигентни системи за енергийна ефективност, отразени в пресата може да намерите тук.

3. Семинар за ресурсоспестяващи технологии, отразен в пресата може да намерите тук.

4. Иновативна технология за външи резби, отразена в пресата.

5. Семинар на тема „Дигитална идентичност и сигурност” организиран съвместно с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Microsoft България – 22 юни 2016 г., отразен в следните медии:

6. Семинар на тема „Върхови технологии за експериментални изследвания и обучение”, организиран съвместно с National Instruments и Метрисис – 12 октомври 2016 г., отразен в следните медии:

7. Практически демонстрации и обучение на последните иновационни и подобрени решения на SIEMENS – 7 ноември 2016 г., отразен в следните медии:

8. Информационна кампания “ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!”, организиран съвместно с Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии“ – 2 – 3 декември 2016 г., отразен в следните медии:

 

 


Page rendered in 0.0037 seconds