Център за трансфер на технологии | Потребители

Потребители

Основни бенефициенти на научно-развойните резултати на учените са фирмите-внедрители. Проектът предвижда изработването на 4 анализа на потенциални фирми-внедрители на иновации. Експертите на ТТО са финализирали 3 анализа на фирми както следва:

 
Ø Технически анализ на фирма „ЕЛСИ” ООД – Русе от сектор Автоматизация
Ø Икономически анализ на „Техноваксистем” ООД – Русе от сектор Вакуумни технологии
Ø Финансов анализ на фирма „Напоителни системи” ЕАД – Русе, сектор Земеделие
турци, турски, турско малцинство


Page rendered in 0.0065 seconds