Център за трансфер на технологии | Въведение

Въведение

 

Дунавски трансферен център (DTC-Ruse) e приемник на действащия Център за трансфер на технологии (ЦТТ) на Русенския университет „Ангел Кънчев" и работи по методиката на Дунавски трансферен център Щайнбайс Европа център по проект Danube-INCO.NET.

 

 Проектът за изграждане на Центърът за трансфер на технологии (ТТО) към РУ ”Ангел Кънчев” стартира на 27 септември 2007. Той се финансира от програма ФАР – 2005, Грантова схема BG 2005/017-353.10.06 „Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научноизследователски организации”.

Центърът е официално открит на 17 април 2008 година с масовото участие на местни, регионални и национални медии и в присъствието на ръководството на Русенския университет, както и на бизнес партньори на университета.

 

Ръководител на Центъра за трансфер на технологии - доц. д-р Теодор Илиев
Координатор Дунавски трансферен център - гл. ас. д-р Свилен Кунев
За контакти: Русенски университет "Ангел Кънчев", кабинет 1.422.2; e-mail: tto@uni-ruse.bg

 


Page rendered in 0.0056 seconds