Център за трансфер на технологии | За пресата

За пресата

 

Центърът за трансфер на технологии успя да организира 7 семинара на различна научна тематика в рамките на проекта. Главни участници на тези семинари бяха както учените от Русенския университет, така и представители на местни и регионални МСП. Дискусиите по време на семинарите дадоха възможност едновременно на учените и МСП да презентират своите идеи, да изкажат нуждите си от технологични решения, да обсъдят теми от взаимен интерес и да научат повече за услугите, които ТТО предлага и може да предостави в бъдеще.
Предварително бяха изпратени над 200 покани по електронна поща до фирми и организации от региона, до университетски преподаватели, докторанти и заинтересовани студенти за участие в семинарите. Като резултат от проведените инициативи ТТО успя да привлече като участници 138 представители на 99 местни и регионални МСП, на 4 от които бе дадена възможност да направят по една презентация пред широка аудитория.
 
 

 


Page rendered in 0.0038 seconds