Център за трансфер на технологии | Необходимост

Необходимост

 

При създаването си през 2008 г. по проект BG 2005/017-353.10.06 „Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научноизследователски организации” е предвидено да се разработят 4 анализа на потенциални фирми-внедрители на иновации. Екипът на ТТО са осъществили и 4-те анализа на фирми, както следва:

 • Технически анализ на фирма „ЕЛСИ” ООД – Русе от сектор Автоматизация;
 • Икономически анализ на „Техноваксистем” ООД – Русе от сектор Вакуумни технологии;
 • Финансов анализ на фирма „Напоителни системи” ЕАД – Русе, сектор Земеделие;
 • Анализ на фирма по опазване на интелектуалната собственост - ПРЕЦИЗ ИНТЕР ХОЛДИНГ АД, сектор Машиностроене.

През последните няколко години Центъра за трансфер на технологии си сътрудничи ползотворно с множество фирми от различни сфери, като например:

 • Телекомуникации;
 • Хранително вкусова промишленост;
 • Информационни технологии;
 • Маркетинг и реклама;
 • Електроника;
 • Енергетика;
 • Сигурност и охрана;

Като резултат от това ползотворно сътрудничеството през 2016 г. се проведоха множество научни и обучителни семинара:

 • Семинар на тема „Дигитална идентичност и сигурност” организиран съвместно с Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Microsoft България – 22 юни 2016 г.
 • Семинар на тема „Върхови технологии за експериментални изследвания и обучение”, организиран съвместно с National Instruments и Метрисис – 12 октомври 2016 г.
 • Семинар за представяне на програмата LEADER, съвместно с Институт за разрешаване на конфликти InReCo, Молдова – 19 октомври 2016г.
 • Практически демонстрации и обучение на последните иновационни и подобрени решения на SIEMENS – 7 ноември 2016 г.
 • Информационна кампания “ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!”, организиран съвместно с Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии“ – 2 – 3 декември 2016 г.

 

 


Page rendered in 0.0035 seconds