logo

Новини » TTO

SIRIUS – Индустриален контрол

дата: 19-10-2016

 На 7.11.2016 г. в периода 1400-1700 в Русенски университет "Ангел Кънчев" ще бъдат демонстрирани последните ин...

Подробно

новини » Иновация

Иновативни компютърни студентски разработки

дата: 18-04-2016

 ...

Подробно

новини » Фирма

дата: 01-01-1970

...

Подробно

новини » Технология

дата: 01-01-1970

...

Подробно

European commision

University of Ruse

Government.bg

ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-353.10.06

Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации - Грантова схема

Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/TTO

 

PHARE 2005 Programme – Project BG 2005/017-353.10.06

Establishment of Technology Transfer Offices at Bulgarian Public Research Organisations Grant Scheme

Reference Number: BG 2005/ESC/G/TTO

The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България

турци, турски, турско малцинство