logo

Новини » TTO

Семинар Високо-технологични управления в земеделското производство

дата: 16-03-2018

Уважаеми колеги, отправяме Ви покана да присъствате на семинар "Високо-технологични управления в земедел...

Подробно

новини » Иновация

TIA Portal Innovation tour 2018

дата: 31-05-2018

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   Отправяме Ви покана да присъствате на техническият семинар на направление Дигитализ...

Подробно

новини » Фирма

EMC engineer

дата: 15-11-2017

 Русенски университет "Ангел Кънчев", Центъра за трансфер на технологии и фирма IMG Electronic & Power Systems, Germ...

Подробно

новини » Технология

Семинар Мехатронни решения в земеделската техника

дата: 19-01-2018

 Уважаеми колеги, отправяме Ви покана да присъствате на семинар "Мехатронни решения в земеделската техн...

Подробно

 

European commision

University of Ruse

Government.bg

ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-353.10.06

Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации - Грантова схема

Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/TTO

 

PHARE 2005 Programme – Project BG 2005/017-353.10.06

Establishment of Technology Transfer Offices at Bulgarian Public Research Organisations Grant Scheme

Reference Number: BG 2005/ESC/G/TTO

The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България