logo

Новини » TTO

Семинар на Microsoft

дата: 04-07-2016

 ...

Подробно

новини » Иновация

Иновативни компютърни студентски разработки

дата: 18-04-2016

 ...

Подробно

новини » Фирма

дата: 29-11-2012

ЦИКО извършва чрез НИС услуги на преподаватели и др. за лична компютърна техника.  За повече информация Ту...

Подробно

новини » Технология

Конкурси

дата: 08-01-2013

Уважаеми колеги, Информираме ви, че Центърът за трансфер на технологии е утвърден като организация  за пре...

Подробно

European commision

University of Ruse

Government.bg

ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-353.10.06

Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации - Грантова схема

Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/TTO

 

PHARE 2005 Programme – Project BG 2005/017-353.10.06

Establishment of Technology Transfer Offices at Bulgarian Public Research Organisations Grant Scheme

Reference Number: BG 2005/ESC/G/TTO

The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България

турци, турски, турско малцинство