logo

Новини » TTO

Семинар на тема Софтуери за научни изследвания в радио комуникационните системи

дата: 20-03-2017

 На 15 март 2017 г. в зала 1.215.1 в централен корпус на Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе науч...

Подробно

новини » Иновация

Иновативни компютърни студентски разработки

дата: 18-04-2016

 ...

Подробно

новини » Фирма

Семинар на тема Върхови технологии за експериментални изследвания и обучение

дата: 19-05-2017

      На 17 май 2017 г. в зала 2Г.204 „Вернер фон Сименс“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ с...

Подробно

новини » Технология

National Instruments

дата: 07-10-2016

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,  Отправяме Ви покана да присъствате на семинар на тема „Върхови технологии за експе...

Подробно

 

European commision

University of Ruse

Government.bg

ПРОГРАМА ФАР 2005 - Проект BG 2005/017-353.10.06

Създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и държавни научни-изследователски организации - Грантова схема

Номер на публикацията: BG 2005/ESC/G/TTO

 

PHARE 2005 Programme – Project BG 2005/017-353.10.06

Establishment of Technology Transfer Offices at Bulgarian Public Research Organisations Grant Scheme

Reference Number: BG 2005/ESC/G/TTO

The project is implemented with financial support of the European Union and Republic of Bulgaria

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България