Център за трансфер на технологии | Отрасли

Отрасли

 • Селско, ловно и горско стопанство
 • Добивна промишленост, енергия и суровини
 • Екология, опазване на околната среда, рециклиране, биотехнологии
 • Хранителни стоки, напитки, тютюневи изделия и др.
 • Текстил и облекло
 • Кожа и кожени изделия
 • Дървопреработване; мебелна промишленост
 • Хартия, хартиени продукти, консумативи, опаковки
 • Издателска и полиграфическа дейност
 • Химия
 • Пластмаси, пластмасови изделия, каучук
 • Строителни материали, стъкло, керамика, порцелан, фаянс и др.
 • Строителство и недвижима собственост
 • Металургия, преработка на метали, железария
 • Машиностроене, оборудване, съоръжения, инсталации
 • Електро , оптично и друго оборудване, ел. материали
 • Прецизни уреди и инструменти
 • Информационни технологии, комуникации, компютри - софтуер/хардуер
 • Превозни средства, резервни части, ремонт
 • Транспорт, спедиция, логистика, складиране
 • Потребителски стоки/уреди, бижута, играчки, спортни стоки и др.
 • Парфюмерия, козметика, фармацевтика, здравеопазване
 • Туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и развлекателна индустрия
 • Финансово посредничество; други бизнес, финансови и консултантски дейности
 • Образование и професионална квалификация
 • Други дейности (невключени в изброените браншове)

 


Page rendered in 0.0045 seconds