Център за трансфер на технологии |

Регистрация

Потребителски данни


validation->error('username')){ echo "
".$this->validation->error('username'); }; ?>
validation->error('password')){ echo "
".$this->validation->error('password'); }; ?>
validation->error('passconf')){ echo "
".$this->validation->error('passconf'); }; ?>

Фирмени данни


validation->error('company_name')){ echo "
".$this->validation->error('company_name'); }; ?>validation->error('company_contact_name')){ echo "
".$this->validation->error('company_contact_name'); }; ?>validation->error('company_email')){ echo "
".$this->validation->error('company_email'); }; ?>

validation->error('company_branch')){ echo "
".$this->validation->error('company_branch'); }; ?>


Page rendered in 0.0042 seconds