Център за трансфер на технологии | Партньори

Партньори

 

https://www.steinbeis-europa.de - Щайнбайс Европа център

http://www.ni.com/ - National Instruments

http://www.metrisys.com/ - Метрисис България

https://www.festo.com/cms/bg_bg/index.htm - Фесто България 

https://www.microsoft.com/bg-bg/ - Майкрософт България
 
http://assistfoundation.eu/ - Фондация Асист помагащи технологии
 
 http://www.rcci.bg/  -  Русенска търговско-промишлена палата
 
         
http://www.bsc.rousse.bg/ - Бизнес център за подпомагане на малки и средни и предприятия
 
 
 http://suruse.uni-ruse.bg/ - Съюз на учените - Русе

 


Page rendered in 0.0038 seconds