Център за трансфер на технологии | Информация

Информация

Основни дейности и услуги:

  • Маркетингово проучване за намиране на нови бизнес партньори сред представителите на малките и средни предприятия;
  • Установяване на директни контакти с малките и средни предприятия;
  • Предлагане на готови иновативни решения за внедряване в производството;
  • Семинари, работни срещи;
  • Оценка на потребността от иновации за фирмите;
  • Идентификация на нови бизнес проекти, изследователски резултати с търговски потенциал;
  • Изследване и оценка на пазарния потенциал;
  • Изграждане на устойчиви връзки между изобретателите и техните партньори.

 


Page rendered in 0.0034 seconds