Център за трансфер на технологии | Интервюта

Интервюта

 Лекция на Акад. Стефан Воденичаров, чл.-кор., DSc. на тема „Новите предизвикателства пред нас", представена на Научна конференция Интелигентната специализация – иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация организирана от Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюз на учените - Русе на 28-29.10.2016 г.

 

 

 

 


Page rendered in 0.0036 seconds