Център за трансфер на технологии | Технологии

Технологии

Центърът за трансфер на технологии (ТТО) цели да опосредства процеса на технологичен трансфер между потребителите на технологии и предоставящите тези технологии, за да се осъществи скъсяване на дистанцията между МСП в Русенския регион, Централния Северен регион и България като цяло, и изследователските лаборатории към РУ.


Page rendered in 0.0049 seconds