Център за трансфер на технологии | Конкурс за иновативни предложения - класиране

Конкурс за иновативни предложения - класиране

 

РУ "Ангел Кънчев"

Център за трансфер на технологии

Студентски СЪВЕТ

ОБЯВЯВАТ конкурс за иновативни предложения

 

1. Иновативно е всяко предложение, реализацията на което води до решаване на актуален проблем с положителен ефект за бъдещия му потребител - Русенският университет или фирма.

2. Участници – студенти и докторанти от Русенския университет, индивидуално или в колектив, с или без научен консултант.

3. Награди

Иновативните предложения, класирани от журито на първите 3 места, ще получат награди както следва:

Първо място - 300 лв.

Второ място - 200 лв.

Трето място - 100 лв.

Ще бъдат дадени и 3 поощрителни награди по 50 лв.

Авторите на наградените иновации ще представят иновативните си предложения на специално организиран семинар с участието на представители на заинтересовани фирми с цел създаване на делови контакти с потенциални потребители на иновативните предложения.

4. Оформяне на предложението: използва се формулярът, който се намира в сайта на Центъра за трансфер на рехнологии.

5. Подаване на предложението:

- в електронен вариант на адрес kolev@uni-ruse.bg или

- на хартиен носител в кабинет 1.203.

6. Срок за подаване - 30.06.2012 г.

За справки и консултации:
проф. д-р. инж. Иван Колев
тел.: 888 544; e-mal: kolev@uni-ruse.bg

Формуляр за кандидатстване

 

 

Дата :18-12-2012 0:00:00

Всички новини в тази категория


Page rendered in 0.0308 seconds