Център за трансфер на технологии | Siemens Sirius truck

Siemens Sirius truck

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 Отправяме Ви покана да посетите демонстрационния камион SIRIUS на SIEMENS, който ще бъде разположен пред корпус 2 на Русенският университет „Ангел Кънчев“ днес 7 ноември 2016 г. от 14:00 до 17:00 часа.

Ще бъдат проведени практически демонстрации на последните иновационни и подобрени решения на SIEMENS:

§  Сериите SIRIUS ACT, SIRIUS Innovations, SENTRON и SIVACON;

§  Водещи концепции за автоматизация, електро-разпределение, надеждност и безопасност: Totally Integrated Automation (TIA), Totally Integrated Power (TIP) и Safety Integrated;

§  Продукти и решения за автоматизация от гамата SIMATIC.

 

Екипът на Центъра за трансфер на технологии

Дата :02-11-2016 0:00:00

Всички новини в тази категория


Page rendered in 0.0304 seconds