Център за трансфер на технологии | Представяне на пилотно-иновационна разработка, подготвена за внедряване в машиностроителния сектор - прототип на режещо-деформираща плашка

Представяне на пилотно-иновационна разработка, подготвена за внедряване в машиностроителния сектор - прототип на режещо-деформираща плашка

 

 

Място: РУ

От дата: 27-01-2011

До дата: 27-01-2011